Odamızdan Haberler

HABER ARŞİVİMesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Gümrük ve Turizm Ýþletmeleri Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlarý Kredi Garanti Fonu Ýktisadi Kalkýnma Vakfý Avrupa Birliði Türkiye Ýþ Geliþtirme Merkezleri Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TOBB TV KOBÝ Bilgi Sitesi TOBB Sanayi Veri Tabaný


Adres: Yunus Kent Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı No: 2 KARAMAN Tel:  0(338) 213 10 21 - 214 98 00
Mail: karamantso@tobb.org.tr


Kültürlerin Kardeşliği Karaman'da Yatırım - Invest in Karaman